benzetmeyi benzetme

“susurluk” ismi su sığırından geliyor
“manda” demek yani
3 kasım 1996`da
susurluk yolunda
o iblis mercedes`in
masum kamyona çarpmasıyla
gazi tarafından vaktiyle
vaktinde sittir edilip de
sonradan harimimize
sinsi sinsi sokulan
manda var ya
işte o manda göle sıçtı
.

can yücel