sevgilin varken başkasıyla flort etmek

kişinin dü$mesine,iğrençle$mesine neden olabilecek durumdur.bu tür ki$iler dı$lanmalıdır,onlarla konu$ulmamalıdır,suratlarına tükürüp kaçılmalıdır gerekirse fotorafı herkese verilmeli,bir daha sevgili sahibi olmaması sağlanmalıdır.